Duy Hoa

Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14 diễn ra tại Viêng Chăn

26-10-2019 16:58:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1111111111aaaww

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/10, Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14 diễn ra tại Viêng Chăn, Lào. Hội nghị xem xét và thông qua Kế hoạch hợp tác viễn thông và công nghệ thông tin Trung Quốc – ASEAN năm 2020, Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14, thảo luận ý tưởng về Năm hợp tác kinh tế số Trung Quốc – ASEAN năm 2020.

图片默认标题_fororder_1111111111aaaq

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Miêu Khư đề ra sáng kiến gồm 3 điều về tăng cường hợp tác kinh tế số Trung Quốc – ASEAN: một là, tăng cường kết nối chính sách kinh tế số; hai là, sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số; ba là, thúc đẩy hai bên kết nối trong các mặt chính phủ, ngành nghề, trường học, cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và ngành tài chính, hình thành hợp lực.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập