Hải Vân

Khánh thành và bàn giao phòng thí nghiệm địa lý quốc gia Cam-pu-chia do Trung Quốc viện trợ xây dựng

17-10-2019 15:30:22(GMT+08:00) Hãng tin TQ
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_cam

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 16/10, tỉnh Kampong, Cam-pu-chia tổ chức lễ khánh thành và bàn giao phòng thí nghiệm địa lý quốc gia Cam-pu-chia do Trung Quốc viện trợ xây dựng, các vị khách mời Trung Quốc và Cam-pu-chia trong đó có Đại sứ Trung Quốc tại Cam-pu-chia Vương Văn Thiên, Bộ trưởng Bộ Năng lượng khoáng sản Cam-pu-chia Suy Sem v.v tham dự buổi lễ.

Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, kinh tế Cam-pu-chia đang ở vào thời kỳ phát triển cao tốc, công cuộc xây dựng đất nước cần phải đảm bảo bằng lượng lớn tài nguyên khoáng sản.

Bộ trưởng Năng lượng khoáng sản Cam-pu-chia Suy Sem cho biết, ngành khoáng sản Cam-pu-chia thực hiện chính sách mở cửa đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, để thu hút đầu tư và quản lý, chính phủ gần đây còn sửa đổi và ấn định các điều khoản pháp luật quan trọng để ủng hộ mở cửa và khai thác sử dụng tài nguyên và năng lượng khoáng sản.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập