Mẫn Linh

Đông y được hợp pháp hóa tại Thái Lan nhận được sự chấp thuận rộng rãi và phát triển bền vững

16-09-2019 14:32:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 1999, Nhà vua Thái Lan ký Sắc lệnh y tế, cho phép cá nhân điều trị lâm sàng bệnh nhân bằng Đông y, năm 2000, Bộ Y tế Thái Lan cấp chứng chỉ hành nghề Đông y, như vậy, Thái Lan trở thành nước đầu tiên hợp pháp hóa toàn diện Đông y. Năm 2004, Bộ Giáo dục Thái Lan phê chuẩn thành lập Học viện Đông y đầu tiên. Thái Lan đồng thời cũng là nước đầu tiên trên thế giới có cả ba ngành y học gồm Tây y, Thái y và Đông y. Vậy, Đông y ở Thái Lan có chặng đường phát triển như thế nào, tình hình phát triển hiện nay ra sao? 

Chủ tịch Tổng hội Bác sĩ Đông y Thái Lan Lâm Đan Càn là người tham gia thúc đẩy và chứng kiến hợp pháp hóa Đông y, ông cho biết, Đông y đã truyền vào Thái Lan gần 1.000 năm, gần trăm năm trước, Thái Lan đã thành lập Tổng hội Đông y Thái Lan, một tổ chức Đông y nhân dân, năm 2000, Thái Lan hợp pháp hóa Đông y, chấp nhận Đông y từ cấp độ luật pháp quốc gia, mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của Đông y tại Thái Lan.

“Sau khi Đông y được hợp pháp hóa, đội ngũ bác sĩ Đông y nhanh chóng phát triển lớn mạnh tại Thái Lan, thông qua cuộc thi do chính phủ chỉ đạo, từ 11 bác sĩ Đông y đợt đầu được cấp chứng chỉ hành nghề đến nay, Thái Lan đã có 1.286 bác sĩ Đông y được cấp chứng chỉ hành nghề. Tổng hội Bác sĩ Đông y Thái Lan hiện có hơn 900 hội viên, hàng năm sinh viên tốt nghiệp khoa Đông y sau khi giành được chứng chỉ hành nghề đều sẽ gia nhập Tổng hội Bác sĩ Đông y, chúng tôi có người kế thừa”.

Chủ tịch Lâm Đan Càn cho biết, Tổng hội Bác sĩ Đông y Thái Lan đã phối hợp với Học viện Khổng Tử ở Đại học Đông Phương và Đại học Y khoa Ôn Châu Trung Quốc thành lập “Cơ sở đào tạo bác sĩ Đông y xuất sắc Thái Lan”, phối hợp đào tạo nhân tài Đông y Thái Lan. Giám đốc phía Trung Quốc Học viện Khổng Tử Đại học Đông Phương Chương Dục Lâm nói với phóng viên rằng:

“Một là đào tạo nhân tài bác sĩ Đông y, hàng năm mời chuyên gia Đông y của Đại học Y khoa Ôn Châu tập huấn tại chức cho các bác sĩ Đông y Thái Lan; hai là tổ chức hoạt động ‘Hành trình dưỡng sinh và chăm sóc sức khoẻ bằng Đông y tại Thái Lan’, mục tiêu là trong thời gian một vài năm, hàng năm đưa bác sĩ Đông y địa phương Thái Lan đến với người dân ở 1-2 tỉnh, cung cấp dịch vụ điều trị tình nguyện miễn phí và trải nghiệm Đông y, hoạt động này rất được hoan nghênh; ba là tổ chức hoạt động đưa trải nghiệm văn hóa Đông y vào lớp học, cử giáo viên Đông y đến các trường Thái Lan phổ biến kiến thức Đông y. Sau hơn 3 năm thử nghiệm, hiệu quả rất tốt”.

Năm nay là năm thứ 19 Đông y được hợp pháp hóa tại Thái Lan, Thái Lan đã có hơn 1.200 bác sĩ Đông y được cấp chứng chỉ hành nghề. Thái Lan hiện có 9 trường đại học mở chuyên ngành Đông y và phối hợp dạy học với nhiều trường đại học Đông y Trung Quốc để đào tạo nhân tài Đông y bản địa Thái Lan, hàng năm có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp gia nhập đội ngũ bác sĩ Đông y hành nghề tại Thái Lan. Chủ tịch Lâm Đan Càn nói:

“Thái Lan là nước phát triển Đông y tốt nhất trong các nước Đông Nam Á, cũng nhận được sự chấp thuận và ủng hộ của giới Đông y quốc tế. Đông y Thái Lan đã tìm ra con đường thành công phát triển hợp pháp hóa Đông y ở nước ngoài, tin rằng còn sẽ có không gian phát triển lớn hơn”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập