Vũ Minh

Hội nghị Bộ trưởng kinh tế-thương mại ASEAN—Trung Quốc, Nhật Bản,Hàn Quốc nhấn mạnh bào vệ chủ nghĩa đa phương

11-09-2019 14:34:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/9, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế-thương mại ASEAN—Trung Quốc, Nhật Bản,Hàn Quốc (10+3) diễn ra tại Băng Cốc, thủ đô Thái Lan. Hội nghị nhấn mạnh bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tái khẳng định tăng cường nhất thể hóa kinh tế khu vực, cam kết dốc sức thúc đẩy hoàn thành công tác đàm phán về Hiệp định Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực trong năm nay.

Tuyên bố chung công bố sau hội nghị nhấn mạnh, kiên trì chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng của toàn cầu và khu vực.

Các Bộ trưởng tái khẳng định, sẽ dốc sức bảo vệ một hệ thống thương mại đa phương cởi mở, bao trùm, minh bạch, không phân biệt đối xử và lấy quy tắc làm nền tảng.

Tuyên bố chung cho biết, các Bộ trưởng hoan nghênh tình hình thúc đẩy công tác đàm phán Hiệp định Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực, bày tỏ sẽ dốc sức thúc đẩy hoàn thành công tác đàm phán trong năm nay, xây dựng một Hiệp định hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập