Sảnh Hoa

Tuần lễ truyền hình Trung Quốc-ASEAN sẽ luân phiên tổ chức tại các nước trong khu vực để thúc đẩy giao lưu hợp tác báo giới

06-09-2019 15:19:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 5/9, Cục trưởng Cục Phát thành-Truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trương Hồng cho biết, Tổng cục Phát thanh-Truyền hình quốc gia Trung Quốc đã đồng ý đặt Ban Thư ký Tuần lễ Truyền hình Trung Quốc-ASEAN tại Quảng Tây, Quảng Tây sẽ nhân dịp tổ chức Tuần lễ Truyền hình Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất tại Nam Ninh, thúc đẩy và đi sâu hợp tác hơn nữa với báo giới ASEAN, tăng cường sự hiểu biết và giao lưu lẫn nhau giữa các phương tiện truyền thông, xây dựng cầu nối và kênh tuyên truyền văn hoá xuất sắc Trung Quốc hướng tới ASEAN.

Được biết, được sự phê chuân của Quốc vụ viện Trung Quốc, Tuần lễ Truyền hình Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 18-24/9/2019.

Ngoài ra, Tuần lễ Truyền hình lần này còn đã bố trí chương trình truyền hình quốc gia Trung Quốc-ASEAN, cơ quan tổ chức sẽ chiếu các bộ phim xuất sắc Trung Quốc-ASEAN tại 16 kênh của 8 nước ASEAN như Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Lào, Thái Lan, Phi-li-pin, Ma-lai-xi-a, thể hiện một Trung Quốc chân thực, lập thể và toàn diện.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập