Thu Nguyệt

Cam-pu-chia và Ma-lai-xi-a ký thỏa thuận hợp tác song phương

04-09-2019 15:49:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 3/9, tại Nông Pênh, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen và Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia, hai bên Cam-pu-chia và Ma-lai-xi-a đã ký “Thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế Cam-pu-chia - Ma-lai-xi-a”, cũng như thỏa thuận hợp tác du lịch giữa hai nước.

Tại cuộc họp giữa hai bên, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen và Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia đã đánh giá cao tình hữu nghị giữa hai nước cũng như sự hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, quốc phòng, an ninh, du lịch, nông nghiệp và giáo dục, v.v..

Thủ tướng Hun Xen cho biết, hiện nay, sự giao lưu kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước Cam-pu-chia và Ma-lai-xi-a chặt chẽ, có nhiều nhà đầu tư Ma-lai-xi-a đang đầu tư phát triển doanh nghiệp tại Cam-pu-chia.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập