Thu Nguyệt

Mở phiên tòa xét xử vụ cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp dính lứu “Công ty Phát triển Ma-lai-xi-a”

29-08-2019 15:59:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/8, tại Cu-a-la Lăm-pơ, đã diễn ra phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp dính lứu vụ án tham nhũng và rửa tiền Qũy Đầu tư quốc gia “Công ty 1MDB”.

    Vụ “Công ty 1MDB” là một trong những vụ án mà ông Na-gíp bị cáo buộc nhiều tội danh nhất. Trong vụ án này, ông Na-gíp bị cáo buộc 25 tội danh, trong đó, 4 tội danh liên quan tham nhũng và lạm dụng quyền hạn và chức vụ, ngoài ra, còn có 21 tội danh liên quan rửa tiền.

   Năm 2009, sau khi đảm nhiệm chức Thủ tướng, ông Na-gíp đã thành lập Quỹ Đầu tư quốc gia có tên “Công ty 1MDB”. Trong thời gian giữ chức Thủ tướng, có báo giới cho biết có hàng tỷ đô-la bất minh trong vốn công ty 1MDB, trong đó, một số được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Na-gíp.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập