Thu Nguyệt

Người Phát ngôn Chính phủ Cam-pu-chia: Cam-pu-chia mong nhìn thấy Hồng Công sớm khôi phục trật tự bình thường

27-08-2019 15:22:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Người phát ngôn Chính phủ Cam-pu-chia Phay-xi-phan cho biết, Cam-pu-chia ủng hộ Chính phủ Trung Quốc và Chính quyền Đặc khu Hồng Công áp dụng biện pháp cần thiết nhằm gìn giữ hoà bình, trật tự và an toàn công cộng của Hồng Công, mong nhìn thấy Hồng Công sớm khôi phục trật tự bình thường.

Ông Phay-xi-phan cho biết, công việc Hồng Công là công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông cho rằng , thực tiễn chính sách “một quốc gia hai chế độ” tại Hồng Công là thành công. Dưới chính sách này, nhân dân Hồng Công được hưởng cuộc sống hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Ông Phay-xi-phan còn phê bình một số nước phương Tây mượn cớ “Dân chủ” và “Nhân quyền” can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập