Sảnh Hoa

Hành động tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê Công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan lần thứ 85 với tổng hành trình 512 ki-lô-mét trong 4 ngày 3 đêm đã hoàn thành tốt đẹp

26-08-2019 15:02:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/8, Hành động tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê Công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan lần thứ 85 đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Hành động tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê Công lần này đã trải qua 4 ngày 3 đêm với tổng hành trình 512 ki-lô-mét. 4 nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan cả thảy đã cử 7 chiếc tàu hành pháp và hơn 140 nhân viên thực thi luật pháp, triển khai các hoạt động kiểm tra công khai, cùng đi thăm, tuyên truyền cấm ma tuý,v.v, cả thảy đã kiểm tra 17 xe ô-tô, 1,35 tấn hàng hoá, đến thăm 26 lượt thuyền viên và người dân.

Trong gần 8 năm kể từ khi khởi động tuần tra và hành pháp chung trên sông Mê Công, qua không ngừng cố gắng của cơ quan thực thi luật pháp của 4 nước, bốn nước đã đóng góp nổi bật trong việc bảo vệ quyền lợi người dân các nước và giữ gìn an ninh và ổn định trên lưu vực sông Mê Công, sự hợp tác thực thi luật pháp đã giành được thành quả phong phú.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập