Hạ Vi

Cam-pu-chia ban hành chính sách bảo vệ rừng - Người vi phạm sẽ bị đóng băng tài sản

26-08-2019 15:37:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Chính phủ Cam-pu-chia mới đây ra thông cáo, sẽ thực thi biện pháp nghiêm ngặt đóng băng tài sản cá nhân đối với những người vi phạm chính sách bảo vệ rừng.

Ngoài ra, Ủy ban Phòng chống tội phạm tài nguyên thiên nhiên Quốc gia Cam-pu-chia còn đề nghị, do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng phụ trách, chủ trì triệu tập nghiên cứu các vấn đề như sắp xếp địa điểm nhà máy gỗ, kho bãi “một cửa”, để người dân có gỗ sử dụng.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập