Vũ Minh

Bác sĩ hai hai nước Trung Quốc—Cam-pu-chia tay trong tay tổ chức “ Ngày khám chữa bệnh nghĩa vụ ở thôn làng” tại Xiêm Riệp

26-08-2019 15:58:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 25/8, giờ địa phương, 4 chuyên gia Đông y viện trợ Cam-pu-chia đến từ Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc đang trao đổi học tập tại Bệnh viện Quốc tế Ăng-co tỉnh Xiêm Riệp, lần đầu tay trong tay cùng  bác sĩ Bệnh viện tỉnh Xiêm Riệp tổ chức hoat động “ Ngày khám chữa bệnh nghĩa vụ ở thôn làng” tại huyện Ăng-co lớn, khám chữa bệnh cho hơn 200 người dân.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêm Riệp cho biết, khám chữa bệnh nghĩa vụ của bác sĩ Cam-pu-chia và Trung Quốc, thể hiện quan hệ hai nước đang không ngừng củng cố và phát triển. Chính quyền tỉnh Xiêm Riệp quan tâm cao y tế-sức khỏe của nhân dân cả tỉnh, ký thỏa thuận hợp tác với nhiều tỉnh của Trung Quốc, cùng dốc sức vào công việc xóa đói giảm nghèo, ưu hóa và cải thiện môi trường đầu tư của cả tỉnh.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập