Sảnh Hoa

“Diễn đàn Hồi giáo và Nho giáo thanh niên Ma-lai-xi-a-Trung Quốc” diễn ra tại Ma-lai-xi-a

22-08-2019 15:55:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_QJ6605691054

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 21/8, “Diễn đàn Hồi giáo và Nho giáo thanh niên Ma-lai-xi-a-Trung Quốc” đã khai mạc tại Cu-a-la Lăm-pơ.

Khi phát biểu trong lễ khai mạc diễn đàn, Phó Quốc vương Ma-lai-xi-a Nazir cho biết, tư tưởng Hồi giáo và Nho giáo đều khuyến khích nhận thức và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn minh, hơn nữa đã trải qua sự giao lưu, hợp tác và đối thoại lẫn nhau trong vài thế kỷ. Tin rằng, cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Nho giáo có thể làm cầu nối đối thoại, giao lưu giữa các nền văn minh, đóng góp cho sự phát triển trong tương lai của cả thế giới.

Diễn đàn lần này nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Ma-lai-xi-a, đã thu hút khoảng 300 chuyên gia, học giả, lãnh đạo giới chính trị, thương mại và học sinh sinh viên hai nước.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập