Vũ Minh

Hội thảo Ngành sản xuất và triển vọng thị trường mây tre diễn ra tại Y-an Gun, Mi-an-ma—Hợp tác sông Lan Thương –Mê Công góp sức ngành sản xuất mây tre tăng tốc phát triển

22-08-2019 14:58:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/8, Hội thảo Ngành sản xuất và triển vọng thị trường mây tre diễn ra 2 ngày khai mạc tại Y-an Gun, Mi-an-ma. Hội thảo lần này là dự án đầu tiên sắp được hoàn thành thực thi trong năm 2019 của các dự án đợt hai Mi-an-ma được quỹ hợp tác sông Lan Thương –Mê Công tài trợ, Hội thảo hội tụ các chủ sản xuất và chuyên gia ngành mây tre đến từ Trung Quốc, Mi-an-ma, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, chia sẻ kinh nghiệm, triển vọng tương lai.

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu sáng tạo đổi mới của Bộ Giáo dục Mi-an-ma phát biểu tại lễ khai mạc, mong học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc, tăng tốc phát triển ngành mây tre của Mi-an-ma, thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và các nước Lan Thương-Mê Công dưới cơ chế Hợp tác sông Lan Thương –Mê Công, cùng có lợi và tin cậy lẫn nhau, cùng ứng phó thách thức của kinh tế-xã hội và môi trường.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập