Nam Dương

Khai mạc Giao lưu văn hóa Gốm sứ và Triển lãm Nghệ thuật Trung Quốc – Thái Lan 2019 tại Băng-cốc

21-08-2019 13:35:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo tin Đài chúng tôi: Hoạt động “Giao lưu văn hóa Gốm sứ và Triển lãm Nghệ thuật Trung Quốc – Thái Lan 2019” do Học viện Khổng Tử Đại học Đông Phương Thái Lan, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Băng-cốc và Học viện Lệ Thủy Trung Quốc phối hợp tổ chức ngày 19/8 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Băng-cốc. Các chuyên gia gốm sứ, người yêu thích văn hóa gốm sứ Trung Quốc và Thái Lan cũng như đại diện các trường đại học Thái Lan, Học viện Khổng Tử, hội doanh nghiệp người Hoa, đoàn thể Kiều Bào và báo chí Trung Quốc – Thái Lan, hơn 100 người đã tham dự lễ khai mạc.

  Viện trưởng Học viện Nghệ thuật Đại học Đông Phương Thái Lan Sa-kê-san cho biết, mối liên hệ văn hóa gốm sứ giữa Trung Quốc – Thái Lan có bề dày lịch sử, các tác phẩm gốm sứ trong thời kỳ Su-kô-thai Thái Lan chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của Trung Quốc. Gốm sứ là “sứ giả” của tình hữu nghị Trung Quốc – Thái Lan, có ý nghĩa sâu xa trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước Trung Quốc – Thái Lan.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập