Duy Hoa

Truyền thông Xin-ga-po đăng bài cho biết Mỹ gắn khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện trong nước mình với vấn đề thương mại Trung-Mỹ khiến mọi người khó hiểu

19-08-2019 16:43:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, cựu Tổng Biên tập tờ “Thời báo Eo biển” của Xin-ga-po Phùng Nguyên Lương (Leslie Fong) đăng bài nhan đề “Mối liên hệ kỳ lạ giữa thuế quan, thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện (nhóm opioid) và thuốc phiện”, bài báo chỉ rõ, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm gắn khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện trong nước Mỹ với vấn đề thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, điều này khiến mọi người khó hiểu.

Bài báo viết, Tổng thống Đô-nan Trăm lấy việc “Trung Quốc không ngăn chặn thuốc Fentanyl chảy vào Mỹ” là một trong những lý do áp thêm thuế quan, thực ra đây là khiến khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện trong nước Mỹ leo thang thành tranh chấp thương mại Trung-Mỹ.

Bài báo chỉ rõ, Mỹ đổ trách nhiệm khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện trong nước mình cho Trung Quốc, là giả dối. Trung Quốc đã làm đủ nhiều công việc trên vấn đề thuốc Fentanyl, chỉ trích của Mỹ là hoàn toàn vô lý.

Bài báo viết, thế kỷ 19, ngoài Anh ra, công ty của Mỹ cũng thu được lợi nhuận khổng lồ từ buôn thuốc phiện vào Trung Quốc. Ngày nay, cách thời đó chưa đầy 200 năm, Mỹ lại đổ lỗi việc lạm dụng thuốc giảm đau do công ty sản xuất thuốc và bác sĩ của Mỹ gây nên cho Trung Quốc. Liệu đây có phải là sự báo ác hay không?

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập