Dung Dung

Trung Quốc ký kết “Công ước hòa giải Xin-ga-po”

08-08-2019 14:37:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/8, “Công ước Liên Hợp Quốc về các thỏa thuận hòa giải quốc tế (Công ước hòa giải Xin-ga-po) ” được ký kết tại Xin-ga-po, 46 nước và vùng lãnh thổ trong đó có Trung Quốc và Mỹ là nước ký kết đợt đầu đã ký kết Công ước này.

Đoàn đại biểu của 67 nước và vùng lãnh thổ đã tham dự lễ ký, 46 nước và vùng lãnh thổ trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Xin-ga-po, Ca-dắc-xtan, I-ran, Ma-lai-xi-a, I-xra-en, v.v. đã ký kết Công ước này.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét có bài phát biểu chúc mừng qua video. Ông cho biết, “Công ước Liên Hợp Quốc về các thỏa thuận hòa giải quốc tế (Công ước hòa giải Xin-ga-po) ” đã tăng cường quy tắc pháp quyền quốc tế trên phương tiện tham vấn giải quyết tranh chấp, thể hiện rõ giá trị của chủ nghĩa đa phương.

 

 

 

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập