Dung Dung

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc - ASEAN

01-08-2019 15:58:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/7, tại Băng Cốc, Thái Lan, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc - ASEAN.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với ASEAN, hợp tác Trung Quốc – ASEAN có triển vọng rộng lớn. Chúng ta cần phải lấy “Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN năm 2030” làm hướng dẫn, mở rộng nhận thức chung, sâu sắc hợp tác, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN với trình độ cao hơn, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – ASEAN gắn bó hơn. Thứ nhất, hai bên cần phải nắm bắt cơ hội kết nối quy hoạch phát triển, kết nối sáng kiến “Một vành đai, một con đường” với “Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN năm 2025”. Thứ hai, cần phải nắm bắt cơ hội phát triển bền vững, thu hẹp hoảng cách phát triển trong nội khối ASEAN, giúp xây dựng nhất thể hóa ASEAN. Thứ ba, là cần phải nắm bắt cơ hội hợp tác sáng tạo, lấy hợp tác sáng tạo làm điểm tăng trưởng mới trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Thứ tư, cần phải nắm bắt cơ hội sâu sắc hợp tác an ninh, tăng cường giao lưu và trao đổi giữa các cơ quan quốc phòng. Thứ năm, là nắm bắt cơ hội sâu sắc giao lưu nhân văn, tăng cường động lực của quan hệ hai nước không ngừng phát triển.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập