Dung Dung

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời 4 thắc mắc trong Cuộc tham vấn về Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên trên Nam Hải

01-08-2019 15:52:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/7, tại Băng Cốc, Thái Lan, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có buổi họp báo trước truyền thông Trung Quốc và nước ngoài sau Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc – ASEAN.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan vấn đề Nam Hải, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, hiện nay các bên đều quan tâm “Bộ Quy tắc Ứng xử của Các bên trên Nam Hải (COC)” đang trong quá trình tham vấn, một số nước ngoài khu vực còn có một số thắc mắc, tôi sẵn sàng nói rõ lập trường của Trung Quốc.

Trước hết, Trung Quốc và các nước ASEAN có thể đạt được “Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên trên Nam Hải (COC)” hay không? Câu trả lời của tôi không có gì phải hoài nghi. Hiện nay vòng xem xét lần một bản dự thảo văn kiện tham vấn đơn nhất về COC đã hoàn thành trước thời hạn, sự thật này đã chứng tỏ đầy đủ, Trung Quốc và các nước ASEAN hoàn toàn có năng lực, có trí tuệ cũng có mong muốn sớm đạt được nhất trí về nội dung của văn kiện, xây dựng một bộ quy tắc khu vực mà các bên đều tuân thủ.

Thứ hai, thái độ của Trung Quốc đối với tham vấn COC liệu có tích cực không? Tôi muốn nói với các bạn rằng, Trung Quốc ngay từ đầu đã có thái độ tích cực, có thể nói trước sau như một là nước thúc đẩy chủ chốt trong tiến trình tham vấn. Chúng tôi mới đây còn nêu ra mục tiêu tranh thủ hoàn thành tham vấn trong 3 năm, đã thể hiện đầy đủ tư thế tích cực của Trung Quốc.

Thứ ba, COC có hiệu lực thực tế hay không? Điều này cũng hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ. COC là phiên bản tăng cường, cũng là phiên bản nâng cấp của “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải DOC”. DOC đã phát huy vai trò đích thực cho giữ gìn hòa bình và ổn định trên Nam Hải, chúng tôi đã đồng ý xây dựng COC, tất nhiên cần phải có bước phát triển mới. Tin rằng COC đạt được sắp tới chắc chắn sẽ là một bộ quy tắc khu vực chất lượng cao, có hiệu lực hơn, phù hợp với nhu cầu thực tế của khu vực hơn, có nội hàm thực chất hơn.

Thứ tư, COC liệu có phương hại tới lợi ích của các nước ngoài khu vực hay không? Tôi có thể nói rõ với các bạn rằng, tham vấn và thực hiện COC sẽ khiến tình hình Nam Hải ổn định hơn, tranh chấp giữa các nước dọc bờ sẽ được kiểm soát hiệu quả hơn và thúc đẩy các bên triển khai hợp tác sâu sắc hơn.

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập