Mẫn Linh

Quốc vương Ma-lai-xi-a nhiệm kỳ mới chính thức lên ngôi

31-07-2019 13:30:24(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/7, tại Hoàng cung ở Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ, Quốc vương Ma-lai-xi-a nhiệm kỳ thứ 16 Áp-đu-la Xu-tan A-mát Xa (Abdullah Sultan Ahmad Shah) chính thức lên ngôi.

Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia đọc thư ủy nhiệm, sau đó ông Áp-đu-la chính thức lên ngôi. Quốc vương Bru-nây Bôn-ki-a và các quan chức nước ngoài, Tiểu vương các bang, quan chức chính phủ Ma-lai-xi-a cũng như đoàn ngoại giao các nước tại Ma-lai-xi-a...tham dự lễ lên ngôi.

Ngày 6/1 năm nay, Quốc vương Ma-lai-xi-a khi đó Mô-ha-mét V tuyên bố từ chức. Ma-lai-xi-a thi hành chế độ liên bang Quân chủ lập hiến. Nguyên thủ tối cao là Quốc vương, Lãnh tụ Hồi giáo kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập