Nam Dương

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các hội nghị liên quan lần thứ 52 khai mạc tại Băng-cốc

30-07-2019 14:35:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/7, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các hội nghị liên quan lần thứ 52 diễn ra tại Băng-cốc, Thái Lan.

  Hội nghị Ngoại trưởng và các hội nghị liên quan lần này làm việc trong 6 ngày từ ngày 29/7 – 3/8. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 sẽ khai mạc ngày 31/7, Thủ tướng Thái Lan Pray-út sẽ phát biểu chào mừng. Các hội nghị liên quan sẽ xoay quanh tôn chỉ của Hội nghị Cấp cao ASEAN là “Thúc đẩy quan hệ đối tác, thực hiện phát triển bền vững”, điểm lại, thảo luận và thúc đẩy các vấn đề, phấn đấu giải quyết một số vấn đề mang tính khu vực. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc (10+1), Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung – Nhật - Hàn (10+3) lần thứ 20, Hội nghị Ngoại trưởng của Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 9, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 26 sẽ lần lượt diễn ra trong thời gian hội nghị.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập