Sảnh Hoa

Cựu Ngoại trưởng Phi-li-pin Ca-yê-ta-nô trúng cử Chủ tịch Hạ viện khoá mới

23-07-2019 11:45:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/7, Hạ viện Phi-li-pin khoá mới đã tổ chức bỏ phiếu, bầu cựu Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin, Hạ Nghị sĩ đương nhiệm Ca-yê-ta-nô làm Chủ tịch Hạ viện khoá mới.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Ca-yê-ta-nô đã ra tuyên bố cho biết, Hạ viện khoá này sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ đương nhiệm, tập trung các vấn đề như tấn công ma tuý và phạm tội, chống tham nhũng và xoá đói giảm nghèo,v.v, để phục vụ cho toàn thể nhân dân Phi-li-pin.

Ông Ca-yê-ta-nô năm nay 48 tuổi, trước đây từng nhiều lần được bầu làm Hạ Nghị sĩ và Thượng Nghị sĩ. Tháng 5 năm 2016, ông từng tranh cử Phó Tổng thống với tư cách người cộng tác của Tổng thống Đu-téc-tê, nhưng thất bại trước Phó Tổng thống đương kim Lê-ni Rô-brê-đô.

 

 

 

                                                                 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập