Hạ Vi

Kim ngạch thương mại 5 năm giữa Cam Túc Trung Quốc và các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” đột phá 100 tỷ Nhân dân tệ

22-07-2019 15:36:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Mới đây, Hội thảo chuyên đề“Một vành đai, một con đường” giữa tỉnh Cam Túc, Trung Quốc với cơ quan tham vấn Viện Hàn lâm và Khoa học và phương tiện truyền thông Bê-la-rút diễn ra tại Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc. Trưởng phòng Phòng mở cửa khu vực Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Cam Túc, Trung Quốc Cự Long cho biết, 5 năm qua, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Cam Túc và các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” đột phá 100 tỷ Nhân dân tệ, Cam Túc thành lập 12 văn phòng đại diện thương mại tại các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”, xây dựng cơ chế hợp tác với 55 hiệp hội thương mại nước ngoài, thiết lập quan hệ kinh tế – thương mại với hơn 18 nước và vùng lãnh thổ.

Được biết, Cam Túc và 40 nước trên 5 Đại châu thiết lập 63 cặp thành phố kết nghĩa, trong đó, có 27 cặp thành phố kết nghĩa với 18 nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập