Vũ Minh

Hội thảo học thuật quốc tế về Hán Học lần thứ 2 diễn ra tại Băng Cốc

21-07-2019 16:24:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/7, Hội thảo học thuật quốc tế về Hán Học lần thứ 2 diễn ra tại Băng Cốc, Thái lan. Hội thảo lần này do Viện Khổng Tử của trường Đại học Burapha Thái Lan và trường đại học của các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Lào, Xin-ga-po, Bra-xin,v.v, cũng như Học viện Khổng Tử phối hợp tổ chức, có gần 50 chuyên gia, học giả tham dự hội thảo.

Các chuyên gia, học giả đi sâu trao đổi các vấn đề nghiên cứu Hán học như giá trị nhân văn của dạy tiếng Trung ở nước ngoài, giảng dạy ngôn ngữ với kế thừa văn hóa, nghiên cứu giảng dạy Hán ngữ ở nước ngoài, mô hình đào tạo nhân tài “Hán ngữ +” trong bối cảnh “Một vành đai, một con đường”, sự hòa hợp giữ văn học Trung Quốc và giảng dạy Hán ngữ, nghiên cứu phát triển xã hội-văn hóa-kinh tế của người Hoa ở nước ngoài,v.v.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập