Dung Dung

Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê “xem xét” chấm dứt quan hệ ngoại giao với Ai-xơ-len

17-07-2019 15:51:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 16/7, tại buổi họp báo ở Phủ Tổng thống, Trưởng cố vấn pháp lý kiêm Người phát ngôn Tổng thống Phi-li-pin cho biết, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đang nghiêm túc “xem xét” chấm dứt quan hệ ngoại giao giữa Phi-li-pin và Ai-xơ-len.

Từ ngày 24/6-12/7, Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 41 diễn ra tại Giơ-ne-vơ, ngày 11/7, hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết do các nước như Ai-xơ-len v.v. trình lên, yêu cầu Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 6 năm 2020 trình một bản báo cáo toàn diện về vấn đề nhân quyền Phi-li-pin, điều tra hành vi của Phi-li-pin nghi xâm phạm nhân quyền trong hành động chống ma túy.

Người phát ngôn này cho biết, Tổng thống Đu-téc-tê cho rằng bản dự thảo nghị quyết này dựa trên thông tin sai lầm cũng như sự thật và con số chưa qua xác định, không đúng sự thật, là có tính khuynh hướng, hẹp hòi cực đoan và ác ý.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập