Thu Nguyệt

Báo cáo cho biết Ma-lai-xi-a sẽ bước vào xã hội dân số già hóa

16-07-2019 15:50:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 15/7, Cơ quan Thống kê Ma-lai-xi-a công bố “Báo cáo dự báo dân số Ma-lai-xi-a năm 2018-2019” cho biết, Ma-lai-xi-a sẽ bước vào xã hội dân số già hóa.

Báo cáo dự báo dân số Ma-lai-xi-a năm nay ước khoảng 32,6 triệu người, tăng 200 nghìn người so với năm ngoái.

Thống kê trưởng Cơ quan Thống kê Ma-lai-xi-a Mohd Uzir Mahidin trước đó từng cho biết, Ma-lai-xi-a đang bước vào xã hội dân số già hóa. Ngày 15/7, ông tiếp tục dự báo rằng, đến năm 2030, tỷ lệ dân số Ma-lai-xi-a trên 60 tuổi sẽ vượt hơn 15%. Ông cho biết, theo chính sách đối nội của Ma-lai-xi-a, dân số trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 15% tổng dân số có nghĩa là Ma-lai-xi-a đang bước vào xã hội dân số già hóa.

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập