Nam Dương

Cam-pu-chia sẽ tấn công các tour du lịch “không đồng”

16-07-2019 14:06:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo Tân Hoa xã: Bộ trưởng Bộ Du lịch Cam-pu-chia mới đây cho biết, mô hình tour du lịch “không đồng” của các hãng du lịch đã phương hại tới sự phát triển của ngành du lịch, là nguyên nhân quan trọng khiến số du khách du lịch di tích Ăng-co-vát giảm trong thời gian gần đây, Chính phủ Cam-pu-chia sẽ áp dụng biện pháp tấn công hiện tượng tuor du lịch “không đồng”, cải thiện môi trường thị trường du lịch.

  Bộ trưởng Du lịch Cam-pu-chia cho biết, kể từ năm ngoái đến nay, một số hãng du lịch Cam-pu-chia thu hút khách bằng mô hình tour du lịch “không đồng”, khiến trải nghiệm du lịch của du khách giảm, phương hại hình ảnh và tiếng tăm của ngành du lịch Cam-pu-chia.

  Ngành du lịch là một trong những ngành trụ cột của Cam-pu-chia. Theo số liệu của Bộ Du lịch Cam-pu-chia, doanh thu ngành du lịch Cam-pu-chia năm 2018 lên tới 4,356 tỷ USD, trực tiếp tạo hơn 600 nghìn việc làm.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập