Vũ Minh

Nội các Thái Lan sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương

15-07-2019 15:08:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc:Ngày 14/7, Ban Thư ký nội các Thái Lan tuyên bố, Lễ tuyên thệ nhậm chức nội các mới Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 16/7, đến lúc đó Thủ tướng Pray-út sẽ dẫn các thành viên nội các mới đến Hoàng cung tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương.

Ban Thư ký cho biết, Quốc vương Thái Lan đã phê chuẩn nội các mới tuyên thệ nhậm chức vào 6 giờ chiều ngày 16/7.

Ngày 10/7, Quốc vương Thái Lan Ma-hả Va-di-ra-lông-côn đã phê chuẩn công bố danh sách nội các mới, như vậy, Chính phủ mới Thái Lan chính thức hoàn thành thành lập sau cuộc tổng tuyển cử. Nội các mới có 36 thành viên, trong đó phần lớn là thành viên nối các trước tiên tiếp tục tại nhiệm.

Ngày 24/3 năm nay, Thái Lan tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ cuốc đảo chính năm 2014.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập