Vũ Minh

Ra lò danh sách nội các mới Thái Lan—Thủ tướng Pray-út kiêm chức Bộ trưởng Quốc phòng

11-07-2019 14:38:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 10/7, Thái Lan công bố danh sách Nội các mới sau khi được phê chuẩn của Quốc vương Thái Lan Ma-hả Va-di-ra-lông-côn.

Trong danh sách Nội các mới được công bố có 36 thành viên, trong đó, ông Pray-út tiếp tục giữ chức Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Pra-vít, Somkid, Vi-sa-nu tiếp tục tại nhiệm. Nhưng vị trí Bộ trưởng Quốc phòng do Thủ tướng Pray-út kiêm nhiệm thay Phó Thủ tướng Pra-vít trước đây.

Chức Ngoại trưởng vốn được quan tâm trước đây do ông Don Pramudwinai tiếp tục tại nhiệm.

Ngày 24/3 năm nay, Thái Lan tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính 5 năm trước.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập