Dung Dung

Sản phẩm gửi tiết kiệm bảo hiểm đồng Nhân dân tệ đầu tiên chính thức lên sàn giao dịch chứng khoáng In-đô-nê-xi-a

10-07-2019 15:59:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_102043600

Theo Đài chúng tôi: Ngày 9/7, tại Gia-các-ta, sản phẩm gửi tiết kiệm bảo hiểm Nhân dân tệ đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ In-đô-nê-xi-a chính thức đưa lên sàn giao dịch chứng khoán, giúp đồng Nhân dân tệ tiếp tục quốc tế hóa. Sản phẩm này cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn về phân phối tài sản, và tiếp thêm cho thị trường nhiều đảm bảo phân tán rủi ro hơn. Sản phẩm này cung cấp đảm bảo thu nhập lợi ích 3,5% hàng năm.

图片默认标题_fororder_102043610

Sản phẩm gửi tiết kiệm bảo hiểm đồng Nhân dân tệ này do Công ty(In-đô-nê-xi-a)Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc đưa ra. Trong bài phát biểu, Tổng Giám đốc Công ty Lâm Kiến Quốc chỉ rõ, việc tung ra sản phẩm này sẽ khiến sản phẩm trên thị trường In-đô-nê-xi-a đa nguyên hơn.

图片默认标题_fororder_102043620

图片默认标题_fororder_102043640

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập