Nam Dương

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Chiến lược chấn hưng thôn làng của Trung Quốc đáng để các nước đang phát triển học hỏi

04-07-2019 14:43:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Mới đây, tại Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xôm-pha-nê Phăng-kha-my cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một không quên nguyện ước ban đầu về mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, chiến lược chấn hưng thôn làng do Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra và thực thi đáng để các nước đang phát triển học hỏi.

  Trước đó, Phó Chủ tịch Xôm-pha-nê đã tham gia Buổi giới thiệu chuyên đề về “Câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Những thực tiễn của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới tại tỉnh Hà Nam” do Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc tổ chức tại huyện Lan Khảo, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy “chấn hưng thôn làng” làm chủ đề, giới thiệu các công việc thúc đẩy phát triển “Tam Nông” và sắp xếp quyết sách quan trọng về giành thắng lợi trong công cuộc công kiên thoát nghèo trong thời đại mới cũng như những thực tiễn của các công việc này tại các nơi Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 18 cho các quan chức chính đảng quan trọng nước ngoài qua kênh công tác đối ngoại của Đảng.

  Tỉnh Hà Nam là tỉnh lớn về nông nghiệp của Trung Quốc, huyện Lan Khảo là hình ảnh thu nhỏ về nông thôn Hà Nam phấn đấu gian khổ. Đề cập tới buổi giới thiệu lần này, Phó Chủ tịch Xôm-pha-nê cho biết,

  “Chúng tôi đã nghe giới thiệu kinh nghiệm về Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân tiến hành chấn hưng thôn làng, còn đi sâu vào nông thôn tiến hành khảo sảt thực địa. Đây khiến chúng tôi không những ghi nhận sự phát triển của nông thôn Trung Quốc về lý luận, mà còn có cảm nhận thiết thân về thực tiễn. Tôi đứng trên mảnh đất đó, không thể nào tưởng tượng được hình ảnh nghèo khó và lạc hậu ở đây trước kia. Đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao, hàng triệu người đã thoát nghèo, những nông dân đói nghèo trước kia hiện đã trở thành nông dân giàu có”.

  Phó Chủ tịch Xôm-pha-nê cho biết, thực hiện chấn hưng thôn làng, xóa đói nghèo triệt để là thách thức chung đặt ra cho chính đảng các nước trên thế giới, đặc biệt là chính đảng của các nước đang phát triển trong tiến trình xây dựng đất nước. Thực thi chiến lược chấn hưng thôn làng do Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra đã khiến bộ mặt nông thôn rộng lớn của Trung Quốc hoàn toàn thay đổi, đời sống của nông dân không ngừng cải thiện, cung cấp kinh nghiệm rất tốt cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong việc thúc đẩy công việc nông thôn của nước mình.

  Phó Chủ tịch Xôm-pha-nê cho biết, trong quá trình phát triển gần 100 năm qua, đặc biệt là sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một không quên nguyện ước ban đầu mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Ông đánh giá cao các thành tựu vĩ đại đã giành được trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa đã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, và sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 18. Phó Chủ tịch Xôm-pha-nê cho biết,

  “Hiện Trung Quốc chính trị ổn định, xã hội hài hòa, nhân dân đoàn kết, kinh tế tiếp tục phát triển. Bạn bè của Trung Quốc ngày càng đông, đặc biệt là Sáng kến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi và hưởng ứng tích cực của nhiều nước trên thế giới, đây đã khiến tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên thế giới nói chung và khu vực nói riêng. Những kinh nghiệm và con đường do Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm tòi là bài thuốc tốt về quản lý đất nước của các nước đang phát triển trên thế giới”.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập