Nam Dương

Thông tư về giảm mức lệ phí làm hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành du lịch

03-07-2019 13:59:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

, kể từ ngày 1/7/2019, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ giảm mức thu lệ phí làm hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành du lịch từ 25 USD/suất xuống còn 18 USD/suất, những giấy tờ đã thụ lý trước ngày 1/7 sẽ thực thi theo tiêu chuẩn cũ.

  Để thực hiện yêu cầu về sâu sắc cải cách “giảm thủ tục hành chính, giám sát công minh, phục vụ hiệu quả”, nâng cao hơn nữa trải nghiệm làm thủ tục của công dân Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã thực hiện toàn diện một loạt biện pháp phục vụ tiện lợi người dân như công dân Trung Quốc làm thủ tục giấy tờ “chỉ đến một lần”, “thông báo chung một lần”, “nhận hộ sơ trước, bổ sung sau”, đơn giản hóa hồ sơ và yêu cầu làm thủ tục, v.v. Giảm mức thu lệ phí lần này là một biện pháp nữa tiện lợi và mang lại lợi ích cho công dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về thực tiễn quan niệm “ngoại giao phục vụ nhân dân”.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập