Lý Phong

Vân Nam chính thức khai thông “đường ưu tiên” nông phụ phẩm Trung – Việt đầu tiên

03-07-2019 16:18:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_42940050e4cd4275b9e65f471282cff4

Theo Hãng tin Trung Quốc: “Đường ưu tiên” thông quan nhanh hàng nông phụ phẩm Hà Khẩu, Trung Quốc – Lào Cai, Việt Nam đầu tiên tại cửa khẩu biên giới Vân Nam mới đây chính thức khai thông tại cửa khẩu đường bộ Hồng Hà ở Hà Khẩu, sẽ nâng cao hiệu quả thông quan của những nông phụ phẩm tươi, dễ hỏng, có yêu cầu cao trong thời gian hiệu lực thông quan cửa khẩu giữa hai nước Trung – Việt, thúc đẩy hai nước Trung – Việt mở rộng thị trường quốc tế, thúc đẩy phát triển thương mại giữa hai bên.

图片默认标题_fororder_9938149ba6ed4eb8b063d96da43afb71

Số liệu do hải quan Côn Minh cung cấp cho thấy, tháng 1-5 năm nay xuất nhập khẩu hàng nông sản tại cửa khẩu Hà Khẩu đạt 897 nghìn tấn, tăng 50,5% so với cùng kỳ. Giá trị xuất nhập khẩu đạt 5,68 tỷ Nhân dân tệ, tăng 40,6% so với cùng kỳ.

Biên tập viên:Lý Phong
Lựa chọn phương thức đăng nhập