Nam Dương

Đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tới tỉnh Lào Cai triển khai tuần thị an ninh

03-07-2019 14:01:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6, Đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam do Tham tán Thôi Đông Minh dẫn đầu đã tới tỉnh Lào Cai triển khai tuần thị an ninh, thăm và làm việc với cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

  Đoàn công tác và Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai Trần Đại Hải cũng như người phụ trách Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Công an, Hải Quan, lực lượng biên phòng và Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức toạ đàm về vấn đề an toàn của du khách Trung Quốc, đi sâu trao đổi về tình hình du khách Trung Quốc du lịch tại Lào Cai cũng như xuất nhập cảnh, tiềm ẩn an toàn liên quan và đề nghị công tác giai đoạn tới, hai bên đạt được nhận thức chung về đảm bảo an toàn cho du khách Trung Quốc, tạo thuận tiện xuất nhập cảnh cũng như môi trường du lịch thoải mãi hơn cho công dân Trung Quốc, và sẽ tiếp tục giữ gìn tốt, phát triển tốt, sử dụng tốt các cơ chế liên lạc đường dây nóng về những vụ việc liên quan bảo hộ lãnh sự cho công dân Trung Quốc, nâng cao hơn nữa tốc độ phản ứng và năng lực xử lý khẩn cấp.

  Trong thời gian tuần thị an ninh, dưới sự tháp tùng của nhân viên các cơ quan ngoại vụ, quản lý cửa khẩu của tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khảo sát tỷ mỷ Trung tâm phục vụ xuất nhập cảnh cửa khẩu, tìm hiểu tình hình xuất nhập cảnh của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, Đoàn công tác còn khảo sát thực địa tình hình ăn, ở, đi lại của du khách Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập