Hải Vân

Cảnh sát In-đô-nê-xi-a bắt giữ thủ lĩnh nhóm khủng bố Giêmaa Ixlamia

03-07-2019 16:27:11(GMT+08:00) Hãng tin TQ
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Cảnh sát chống khủng bố In-đô-nê-xi-a mới đây đã bắt giữ thủ lĩnh nhóm khủng bố Giêmaa Ixlamia Para Wijayanto liên quan tới tổ chức “An Kê-đa”.

Sau khi cựu thủ lĩnh nhóm khủng bố Giêmaa Ixlamia Abu Husna sa lưới tại Ma-lai-xi-a và bị đưa về In-đô-nê-xi-a vào năm 2008, Para Wijayanto thay y trở thành thủ lĩnh của tổ chức này tại In-đô-nê-xi-a.

Có phương tiện truyền thông In-đô-nê-xi-a cho biết, ngoài vụ đánh bom khủng bố ở đảo Ba-li năm 2002 ra, các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở nhiều nơi In-đô-nê-xi-a từ năm 2005 đến 2009 đều có bóng dáng của Para Wijayanto. Y còn bị nghi cử ít nhất 6 đợt người In-đô-nê-xi-a đến Xy-ri tham chiến từ năm 2013 đến 2018, đồng thời bị nghi ủng hộ những tay súng ở các nơi xảy ra dồn dập hoạt động khủng bố.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập