Bài 1 Chào hỏi

 Phát biểu ý kiến
 
 • Nội dung hôm nay

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Chào anh !
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Anh tên là gì ?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Đây là danh thiếp của tôi.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Lâu lắm không gặp.