Học giả I-ran về Trung Quốc: Những thành tựu giành được của nước Trung Hoa mới trong 70 năm qua chứng tỏ con đường Trung Quốc là đúng đắn

CRI2019-10-10 14:36:15

图片默认标题_fororder_CCTV-0011176

Theo tin Đài chúng tôi: Trong 70 năm kể từ thành lập nước Trung Hoa mới đến nay, Trung Quốc đã giành được những thành tựu được cả thế giới ghi nhận trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v.. Giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Allameh Tabataba’i I-ran, ông Chegnizadeh cho biết, những thành tựu phát triển trong 70 năm kể từ nước Trung Hoa mới thành lập đến nay đã chứng tỏ con đường Trung Quốc có thể dẫn dắt Trung Quốc đi lên giàu mạnh.

Trong mấy năm qua, giáo sư Chenizadeh đã đến thăm Trung Quốc 4-5 lần. Ông cho biết, thành tựu phát triển của Trung Quốc hiện nay được cả thế giới ghi nhận, sự phát triển của Trung Quốc rất toàn diện bất cứ trong lĩnh vực khoa học công nghệ hay văn hoá xã hội cũng như các lĩnh vực khác.

Quá trình phát triển trong 70 năm qua của nước Trung Hoa mới chứng tỏ, con đường khiến một quốc gia giàu mạnh không nhất thiết là chế độ của phương Tây.

Tháng 4 năm nay, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc đầu tiên của I-ran do giáo sư Chegnizadeh khởi xướng và thành lập. Kể từ trung tâm ngày thành lập đến nay, giáo sư Chegnizadeh không những tổ chức Hội thảo về vấn đề Trung Quốc, cũng tích cực giao lưu trao đổi với cơ quan hoạch định quyết sách ngoại giao I-ran, trình bày tính quan trọng về việc nghiên cứu chính sách Trung Quốc và vấn đề Trung Quốc.