暗香 Hương thầm(7)

CRI2017-12-12 17:27:58

秋月:亲爱的听众朋友们,你们好!(中文)

Hùng Anh : Quí vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, xin thông báo cho các bạn một tin vui, chúng tôi đã mở trang "Learning Chinese 学汉语 Học Tiếng Trung" trên Facebook, mời quí vị và các bạn truy cập cùng giao lưu, các bạn cũng có thể truy cập trang web của Đài chúng tôi tại địa chỉ http:// vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu trao đổi định kỳ với các bạn qua trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến.

Hùng Anh: Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục này tuần trước, chúng ta đang học hát bài :

TN:《暗香》。

Hùng Anh:Có nghĩa là "Hương thầm ".

Hùng Anh:Sau đây chúng ta nghe một lần bài hát.

Hùng Anh:Bây giờ chúng ta học lời bài hát

烈 火 烧 过 青 草 痕

liè huǒ shāo guò qīng cǎo hén HA:

Có nghĩa là

Vết lửa ngùn ngụt thiêu cháy cỏ xanh

HA: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

看 看 又 是 一 年 春 风

kàn kan yòu shì yì nián chūn fēng

HA: Có nghĩa là

Nhìn lại là gió xuân năm mới

HA: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

HA: Bây giờ chúng ta học từ mới:

烈(liè) 火(huǒ) lửa hừng hức

烧(shāo) đốt, thiêu

青(qīng) 草(cǎo) cỏ xanh

痕(hén) / 痕(hén) 迹(jì) vết tích

看(kàn) 看(kan) xem xem

又(yòu) 是(shì) lại là

一(yì) 年(nián) một năm

春(chūn) 风(fēng) gió xuân

Hùng Anh:Quí vị và các bạn thính giả thấy bài hát này hay không ? Nếu quí vị và các bạn thích nghe hoặc muốn học bài hát nào, xin viết thư hoặc gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết.

Quí vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, xin thông báo cho các bạn một tin vui, chúng tôi đã mở trang "Learning Chinese 学汉语 Học tiếng Trung" trên Facebook, mời quí vị và các bạn truy cập cùng giao lưu, đồng thời có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu định kỳ với các bạn thính giả trên trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và kịp thời truy cập.

说中国话,唱中国歌,了解中国文化,你就能成为中国通!(中文)

Thu Nguyệt và Hùng Anh xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai.

再见。