暗香 Hương thầm(4)

CRI2017-11-27 16:17:20

秋月:亲爱的听众朋友们,你们好!(中文)

Hùng Anh : Quí vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, xin thông báo cho các bạn một tin vui, chúng tôi đã mở trang "Learning Chinese 学汉语 Học Tiếng Trung" trên Facebook, mời quí vị và các bạn truy cập cùng giao lưu, các bạn cũng có thể truy cập trang web của Đài chúng tôi tại địa chỉ http:// vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu trao đổi định kỳ với các bạn qua trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến.

Hùng Anh: Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục này tuần trước, chúng ta đang học hát bài :

TN:《暗香》。

Hùng Anh:Có nghĩa là "Hương thầm".

Hùng Anh:Sau đây chúng ta nghe một lần bài hát.

Hùng Anh:Bây giờ chúng ta học lời bài hát

心 若 在 灿 烂 中 死 去

xīn ruò zài càn làn zhōng sǐ qù

HA : Có nghĩa là

Trái tim nếu ngừng đập trong sán lạn

HA: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

HA: Mời các bạn học tiếp.

爱 会 在 灰 烬 里 重 生

ài huì zài huī jìn lǐ chóng shēng

HA: Có nghĩa là

Tình yêu sẽ hồi sinh trong tro tàn

HA: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

HA: Bây giờ chúng ta học từ mới:

心(xīn) trái tim, tấm lòng

若(ruò) nếu

灿(càn) 烂(làn) xán lạn

死(sǐ) 去(qù) chết

灰(huī) 烬(jìn) tro tàn

重(chóng) 生(shēng) hồi sinh, tái sinh

在(zài) …… 中(zhōng) / 里(lǐ) trong

Hùng Anh:各位听众,你们这首歌好听吗?如果你有什么想听或想学的歌曲请通过,请通过邮件或上网的方式告诉我们。

Quí vị và các bạn thính giả thấy bài hát này hay không ? Nếu quí vị và các bạn thích nghe hoặc muốn học bài hát nào, xin viết thư hoặc gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết.

Quí vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, xin thông báo cho các bạn một tin vui, chúng tôi đã mở trang "Learning Chinese 学汉语 Học tiếng Trung" trên Facebook, mời quí vị và các bạn truy cập cùng giao lưu, đồng thời có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu định kỳ với các bạn thính giả trên trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và kịp thời truy cập.

说中国话,唱中国歌,了解中国文化,你就能成为中国通!(中文)

Thu Nguyệt và Hùng Anh xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai.

再见。