Hợp tác nghiên cứu giữa TQ với nước ngoài
中国国际广播电台

   
    Khoa học là không có biên giới, trong khi tự lực cánh sinh phát triển khoa học kỹ thuật, TQ cũng rất coi trọng việc sử dụng tài nguyên khoa học kỹ thuật quốc tế phục vụ cho việc phát triển khoa học kỹ thuật đất nước. Bởi vậy, TQ đã tiến hành nhiều sự giao lưu và hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế, tham gia rộng rãi hoạt động khoa học kỹ thuật quốc tế, cử nhiều nhân viên khoa học kỹ thuật ra nước ngoài học tập, tham gia công tác nghiên cứu. Đồng thời, kế hoạch nghiên cứu cơ sở, kế hoạch phát triển nghiên cứu công nghệ cao v,v của TQ cũng đều mở cửa với cơ quan nghiên cứu khoa học nước ngoài, hoan nghênh cơ quan nghiên cứu khoa học và nhân viên khoa học kỹ thuật nước ngoài tham gia công tác nghiên cứu khoa học TQ, đồng thời khuyến khích những người lưu học nước ngoài đóng góp sức mạnh cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của đất nước bằng mọi hình thức.

   Hiện nay đã có một số tổ chức khoa học kỹ thuật và cá nhân nước ngoài đã tham gia công tác nghiên cứu khoa học của TQ.

   Năm 2003, TQ và Liên minh Châu Âu đã ký hiệp nghị chính thức gia nhập kế hoạch Ga-li-lê, sẽ tham gia công tác toàn trình chế tạo, phóng vệ tinh, phát triển sản phẩm ứng dụng, ấn định tiêu chuẩn của kế hoạch này. TQ còn đã gia nhập kế hoạch lò thí nghiệm phản ứng nhiệt hac̣h quốc tế, kế hoạch nhóm chất protein gan loài người quốc tế v,v.

   TQ còn cùng nước hữu quan hợp tác, xây dựng một số cơ quan nghiên cứu khoa học hợp tác giữa TQ và nước ngoài, ví dụ, Sở nghiên cứu kỹ thuật phần mềm viễn thông Trung Đức, Trung tâm giao thông thông minh TQ Tây Ban Nha, Trung tâm giao thông thông minh TQ Anh v,v. Ngoài ra, còn có cơ quan hợp tác khoa học kỹ thuật mở tại nước ngoài như Vườn lập nghiệp khoa học kỹ thuật Ma-ry-lan TQ Mỹ, Vườn lập nghiệp khoa học kỹ thuật TQ Anh v,v