Cơ quan nghiên cứu khoa học của TQ

中国国际广播电台

  
   Cũng như nhiều nước, cơ quan nghiên cứu khoa học của TQ chủ yếu có hai loại độc lập hoặc trực thuộc trường đại học hoặc doanh nghiệp. Cơ quan nghiên cứu khoa học độc lập của TQ chủ yếu do nhà nước tài trợ. Hiện nay có khoảng hơn 2 nghìn cơ quan, trong đó có khoảng 500 cơ quan cỡ quốc gia, còn trực thuộc trường đại học hoặc doanh nghiệp thì nhiều hơn.

   Cơ quan khoa học TQ chủ yếu chia làm ba loại cơ sở, ứng dụng và công ích xã hội. Cơ quan nghiên cứu khoa học loại cơ sở chủ yếu là Viện hàn lâm khoa học TQ cùng Sở nghiên cứu hữu quan trực thuộc các trường đại học. Cơ quan nghiên cứu khoa học loại ứng dụng trước đây phần lớn trực thuộc các ngành công nghiệp TQ, hiện nay cơ bản đã đổi cơ chế trở thành doanh nghiệpcông nghệ cao, ví dụ, Sở nghiên cứu kim loại màu TQ, sở nghiên cứu khoa học bưu điện TQ, Sở nghiên cứu thiết kế kiến trúc TQ v.v. Cơ quan nghiên cứu khoa học loại công ích xã hội chủ yếu chỉ các cơ quan làm công việc nghiên cứu cơ sở, sản sinh hiệu quả xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, khí tượng v.v, ví dụ, Viện khoa học nông nghiệp TQ, Viện khoa học lâm nghiệp TQ, Sở nghiên cứu khoa học khí tượng TQ v,v.

   Viện hàn lâm khoa học TQ là cơ quan nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất, lớn nhất TQ, thành lập vào năm 1949, trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Lĩnh vực nghiên cứu của viện bao gồm khoa học tự nhiên và công nghệ cao, đã mở 5 ban học như toán lý, hoá, sinh, địa học, khoa học công nghệ, cùng 11 phân viện tại các nơi trong nước, đồng thời còn bao gồm 84 viện sở nghiên cứu, với khoảng hơn 20 nghìn nhân viên nghiên cứu. Viện hàn lâm khoa học TQ đã tập trung một số nhân viên nghiên cứu khoa học trình độ cao nhất TQ, sở nghiên cứu của nó phần lớn ở vào trình độ cao nhất cùng lĩnh vực trong toàn quốc, có sở nghiên cứu cũng có tiếng tăm rất cao trên thế giới.