Học Hán Ngữ  
中国国际广播电台


    Học Hán ngữ là mục đích đến TQ học tập của rất nhiều lưu học sinh. Hiện nay có trên 60% lưu học sinh tại TQ đang học tập Hán ngữ. Chế độ học Hán ngữ ở TQ rất linh hoạt, có lớp ngắn hạn mấy tháng, mấy tuần, cũng có giáo dục hệ chính quy đại học 4 năm. TQ đã biên soạn các loại giáo trình Hán ngữ nhằm vào các đối tượng lưu học sinh, nhà trường giảng dạy bằng song ngữ hoặc Hán ngữ theo trình độ khác nhau của học sinh.

   Từ năm 1992 TQ đã mở các cuộc thi trình độ Hán ngữ được coi là “TOEFL” Hán ngữ, chia làm nhiều bậc, để kiểm tra trình độ Hán ngữ của thí sinh. Hiện nay, cuộc thi này đã mở mấy chục điểm thi không những ở TQ, mà ở cả 28 nước và khu vực.