Trường đại học giao thông Thượng Hải  
中国国际广播电台


    Trường đại học giao thông Thượng Hải là trường đại học trọng điểm toàn quốc với cơ sở là ngành khoa học tư nhiên, với cốt cán là ngành kỹ thuật. Thành lập vào năm 1896, trường hiện mở 21 học viện như công trình tàu thuyền với biển, công trình cơ khí với động lực, công trình thông tin điện tử với điện khí v.v, 55 chuyên nghiệp hệ chính quy, bao gồm các môn học khoa học tự nhiên, ngành kỹ thuật, văn, quản lý, nông nghiệp, kinh tế, luật học, giáo dục v.v. Trong đó một số môn như thông tin với hệ thống điện tử, công trình tàu thuyền với biển, khống chế tự động, vật liệu hợp lại, gia công tính chất dẻo kim loại v.v đã tiếp cận trình độ hàng đầu thế giới.

   Hiện nay, trường có hơn 14 nghìn sinh viên theo học hệ chính quy, hơn 7 nghìn nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ, hơn 1600 lưu học sinh nước ngoài. Nhiều năm nay trường đại học giao thông Thượng Hải đã bồi dưỡng hơn 100 nhân tài ưu tú cho đất nước, bao gồm một số nhà chính trị, nhà hoạt động xã hội, nhà thực nghiệp, nhà khoa học, giáo sư và chuyên gia kỹ thuật công trình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tình hình, xin truy cập trang web: http://www.sjtu.edu.cn/