Trường đại học Phục Đán  
中国国际广播电台


   Trường đại học Phục Đán nằm ở thành phố Thượng Hải –thành phố công thương nghiệp lớn nhất TQ, là một trong những trường đại học tổng hợp có sở trường về văn, lý nổi tiếng TQ, cũng là một trong những trường đại học lâu đời nhất lịch sử TQ.

   Hiện nay, trường này có nhiều môn học gồm nhân văn, xã hội, tự nhiên, kỹ thuật, quản lý cùng khoa học y học, hiện có 15 học viện chế độ học tập cả ngày như học viện ngoại văn, học viện báo chí, học viện khoa học sinh mệnh, học viện y Thượng Hải, học viện phần mềm v.v, có 72 khoa, 65 cơ quan nghiên cứu, 91 trung tâm nghiên cứu. Hiện nay, trường đại học Phục Đán đã trở thành một trong những trung tâm học thuật có ảnh hưởng trên quốc tế, có quan hệ hợp tác giao lưu với hơn 200 trường đại học và cơ quan nghiên cứu của gần 30 nước và khu vực.

   Trường đại học Phục Đán hiện có hơn 25 nghìn sinh viên tại trương, 1650 lưu học sinh nước ngoài. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tình hình của trường, xin mời bạn truy cấp trang web: http://www.fudan.edu.cn/