Trường đại học Bắc Kinh  
中国国际广播电台


    Trường đại học Bắc Kinh là một trường đại học quốc lập mang tính tổng hợp nổi tiếng toàn quốc bởi trình độ giảng dạy ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên cùng trình độ nghiên cứu cao. Trường được thành lập vào năm 1898, cũng là một trong những trường đại học lâu đời nhất lịch sử TQ.

   Qua phát triển trăm năm, hiện nay trường đại học Bắc Kinh có năm ban học gồm ban học nhân văn, ban học khoa học xã hội, ban học ngành khoa học tự nhiên, ban học thông tin và công trình, ban học y, 42 học viện, khoa, 216 sở (trung tâm) nghiên cứu, 18 bệnh viện phụ thuộc và giảng dạy. Trường đại học Bắc Kinh nổi tiếng TQ với các khoa Trung văn, Tây Văn (ngôn ngữ các nước phương tây), lịch sử, vật lý, sinh vật.

   Trường đại học Bắc Kinh hiện có hơn 15 nghìn sinh viên hệ chính quy, chuyên khoa, 12 nghìn nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ, trường còn thu hút nhiều lưu học sinh nước ngoài. Thư viện trường đại học Bắc Kinh là thư viện trường đại học lớn nhất Châu Á, cất giữ hơn 6 triệu 290 nghìn cuốn sách. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tình hình của trường đại học Bắc Kinh, xin mời bạn truy cập trang web: http://www.pku.edu.cn/