Thi lấy bằng  
中国国际广播电台


    Ngoài các cuộc thi nhằm vào giáo dục học lực ra, TQ còn có rất nhiều cuộc thi để lấy các loại bằng. Những cuộc thi này thường được gọi là có thể tăng thêm “Vốn” tìm việc làm, chứng tỏ năng lực làm việc hoặc thể hiện kỹ năng của bản thân.

   Hiện nay, số người tham gia các cuộc thi lấy bằng khá nhiều ở TQ chủ yếu bao gồm: Thi trình độ ngoại ngữ, thi trình độ máy tính, thi đẳng cấp âm nhạc, múa; thi trình độ hành nghề pháp luật, kế toán v.v. Ngoài ra, theo đà kinh tế TQ phát triển ngày càng quốc tế hoá, một số cuộc thi tư cách và trình độ nghề nghiệp mang tính quốc tế cũng bắt đầu xuất hiện tại TQ.

   Cuộc thi lấy bằng ở TQ phần lớn chia làm nhiều cấp bậc, để bày tỏ trinh độ khác nhau của người có bằng, bởi vậy, rất nhiều cuộc thi lấy bằng không phải chỉ thi một lần là hoàn thành, thí sinh cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tiếp tục tham gia cuộc thi đẳng cấp cao hơn.