Thi lên đại học
中国国际广播电台


   Thi lên đại học ở TQ gọi là “Cao khảo”. Cuộc thi do ngành giáo dục quốc gia hoặc cấp tỉnh thống nhất ra đề dưới sự chỉ đạo của đề cương thi do bộ giáo dục ban bố. Thời gian thi bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 hàng năm, thi trong 2 đến 3 ngày.

   Hiện nay, nội dung thi lên đại học của TQ thường được gọi là “3+X”, 3 ở đây là chỉ văn, toán, ngoại ngữ, X là môn có thể lựa chọn khác nhau trong cuộc thi tại toàn quốc cùng các tỉnh, có nơi coi là môn thi tổng hợp ngành khoa học xã hội hoặc ngành khoa học tự nhiên, tức là học sinh thi vào ngành khoa học xã hội thì tham gia thi tổng hợp ngành đó, học sinh thi vào ngành khoa hoc tự nhiên thi tham gia thi tổng hợp ngành đó; có những nơi không những coi là thi tổng hợp văn, lý, còn coi đó là môn thi lý, hoá, sinh, sử, được lựa chọn theo chuyên nghiệp thi của học sinh và yêu cầu của trường.

   Từ trước đến nay, thi lên đại học rất được xã hội TQ quan tâm, nhưng theo đà những năm gần đây các trường đại học mở rộng quy mô tuyển sinh và nâng cao tỉ lệ thi đậu đại học, sức ép của thí sinh và phụ huynh có phần giảm nhẹ. Mặc dù vậy, mỗi năm đến kỳ thi lên đại học, nó vẫn là điểm nóng quan tâm của xã hội.