Giáo dục tiểu học  
中国国际广播电台


   Giáo dục tiểu học TQ bắt đầu từ 6 tuổi, theo luật giáo dục nghĩa vụ TQ quy định, nhà nước tiến hành giáo dục nghĩa vụ đối với trẻ em ở độ tuổi thích hợp, không thu học phí, nhưng phải nộp một số tiền sách vở, tạp phí, mỗi năm khoảng mấy trăm nhân dân tệ.

   Giáo dục tiểu học TQ phần lớn là 6 năm, khoá trình chủ yếu bao gồm văn, toán, khoa học, ngoại ngữ, đức hạnh, âm nhạc, thể thao v.v. Theo thống kê mới nhất, hiện nay TQ có hơn 400 nghìn trường tiểu học với 120 triệu học sinh tại trường, tỉ lệ theo học tiểu học của các em cùng độ tuổi đạt trên 98%.

   Do ở vào giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, tiểu học ở TQ tuyệt đại đa số đều là công lập, học sinh vào học theo địa chỉ gần nơi nhà ở. Ngành giáo dục TQ đang nỗ lực cải thiện điều kiện dạy học ở trường yếu kém, khiến các em học sinh được tiếp nhận sự giáo dục nghĩa vụ công bằng hơn; đồng thời, thi hành giáo dục tập trung tại một số vùng nông thôn dân số cư trú phân tán, tập trung các em đến trường trung tâm điều kiện thiết bị khá tốt, ký túc học tập tại đó.