Giáo dục mẫu giáo
中国国际广播电台


      Giáo dục mẫu giáo của TQ là giáo dục trẻ em trước độ tuổi đi học từ 0 đến 6 tuổi.

   Tại TQ, giáo dục mẫu giáo chủ yếu thông qua vườn trẻ hoặc lớp học trước tuổi đi học. Bộ giáo dục TQ đã ban hành đề cương giáo dục mẫu giáo căn cứ năng lực trưởng thành và đặc điểm tâm lý của trẻ em ở độ tuổi khác nhau. Các trường giáo dục mẫu giáo tiến hành giáo dục và bồi dưỡng về mặt nhận biết, ngôn ngữ, con số, thói quen sinh hoạt v.v đối với các em theo đề cương giáo dục.

   Tại TQ, thông thường vườn trẻ nhận trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, cũng có vườn trẻ có thể nhận trẻ em tuổi nhỏ hơn. Hiện nay, TQ có khoảng 150 nghìn vườn trẻ, chỉ có hơn 30% trẻ em ở độ tuổi thích hợp tiếp thu giáo dục ở ngành giáo dục, còn lại do nguyên nhân tuổi tác, kinh tế v.v phần lớn ở trong tình trạng do phụ huynh trông nom.

   Vườn trẻ TQ chia làm hai loại công lập và dân lập. Vườn trẻ công lập phần lớn được thành lập thời gian dài, có kinh nghiệm giáo dục và mô thức chín muồi, học phí thấp; vườn trẻ dân lập thu phí cao, có đặc điểm riêng của mình, đồng thời có thể kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục v.v theo nhu cầu thị trường. Theo đà phát triển kinh tế thị trường, vườn trẻ dân lập dần dần tăng nhiều lên, hiện nay chiếm khoảng 30%.