Lý Triệu Tinh

中国国际广播电台  Đồng chí Lý Triệu Tinh giữ chức ngoại trưởng từ năm 2003

    Đồng chí Lý Triệu Tinh sinh tháng 10 năm 1940 , người tỉnh Sơn Đông , năm 1964 tốt nghiệp Trường Đại học Bắc Kinh . Từ năm 1970 đến năm 1977 , là tùy viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Kê-ni-a . Từ năm 1985 đến năm 1990 ,giữ chức vụ phó , vụ trưởng vụ báo chí Bộ ngoại giao , người phát ngôn Bộ ngoại giao . Từ năm 1993 đến năm 1995 , giữ chức đại diện , đại sứ toàn quyền đặc mệnh Trung Quốc thường trực tại Liên hợp quốc . Từ năm 1998 đến năm 2001 , là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Mỹ . Từ năm 2001 đến tháng 3 năm 2003 giữ chức thứ trưởng ngoại giao , tháng 3 năm 2003 giữ chức ngoại trưởng Trung Quốc .