>>[Tranh cổ Trung Quốc]
Cừu Anh với < Cảnh cõi tiên Đào Nguyên > của ông 
Đường Diễn với < Bức tranh dòng suy nghĩ cưỡi Lừa trên đường trở về > 
>>[Tượng nặn thời cổ Trung Quốc]
Tượng lính bắn súng tư thế quỳ 
Tượng lính đánh trống và hát nói 
Ngân Hổ 
Thiên thủ quan âm 
Mã Đạp Phi Yến
Chậu gốm tô mầu với điệu múa nguyên thủy 
>>[Sự phát hiện khảo cổ quan trọng của TQ]
Con đường tơ lụa
Hang đá Mạch Tích Sơn với hang đá Long Môn Lạc Dương
Mộ Tăng Hầu Ất và chuông bộ
Ân Hư và Giáp cốt văn
Kết quả khảo cổ lăng vua Tây Hạ
Chùa Pháp Môn Thiểm Tây
Khảo cổ Tam Tinh Đôi
Việc khai quật Lăng Minh Tổ
Việc khai quật Lăng Minh Hiếu
Khảo cổ Thập Tam Lăng
Mộ Đời Hán Mãn Thành với Kim lậu ngọc y
Cụm mộ cổ Hách Chương Quý Châu với nước cổ Dạ Lang
Đồ sứ với Trung Quốc
Mộ Đời Hán Mã Vương Đôi Trường Sa Hồ Nam  
Hang Mạc Cao Đôn Hoàng
Vài nét về khai quật xe ngựa đồng Lăng Tần Thủy Hoàng
Binh Mã Dõng Tần Thủy Hoàng được chế tạo như thế nào
Đồ đồng đen Tư Mẫu Mậu Đỉnh lớn nhất thế giới được rèn đúc như thế nào